Informacje

ISIN:PLLGZCT00013
Data debiutu:22.03.2013
Liczba akcji: 1 644 450
Kapitalizacja:157 867 200
Sektor: NewConnect: Usługi inne

Logzact świadczy usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisowaniem zintegrowanych systemów logistycznych. Spółka oferuje rozwiązania z...

więcej »