Informacje

ISIN:PLFITEN00013
Data debiutu:19.12.2011
Liczba akcji: 14 100 000
Kapitalizacja:1 381 800
Sektor: NewConnect: Handel
Branża: Pozostałe

Fiten specjalizuje się w hurtowym handlu energią elektryczną. Zajmuje także sprzedażą energii elektrycznej i gazu klientom końcowym i skupuje energię...

więcej »