Informacje

ISIN:PLUNTDL00018
Liczba akcji: 1 275 000
Kapitalizacja:21 483 750
Enterprise Value: 21 220 750
Branża: Gry

Początkowo Spółka prowadził działalność związaną ze wznoszeniem budynków pod nazwą Galan S.A., jednak wraz ze zmianami w akcjonariacie i nabyciem...

więcej »