Informacje

ISIN:PLFTPRF00016
Liczba akcji: 15 000 000
Kapitalizacja:4 095 000
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe

Spółka działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością Spółki jest...

więcej »