Informacje

ISIN:PL4FNMD00013
Data debiutu:20.12.2010
Liczba akcji: 4 238 962
Kapitalizacja:45 992 738
Sektor: GPW: Media
Branża: Media

4fun Media działa rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home) w Polsce. Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network SA, zarządza...

więcej »