Informacje

ISIN:PLANMD000014
Data debiutu:05.11.2008
Liczba akcji: 14 100 000
Kapitalizacja:1 551 000
Sektor: NewConnect: Usługi inne

Art New Media świadczy usługi związane z rynkiem sztuki, w tym m.in. dotyczące obrotu dziełami sztuki, obsługi technicznej różnego rodzaju wydarzeń...

więcej »