Informacje

ISIN:PLDFP0000019
Data debiutu:20.03.2008
Liczba akcji: 516 860
Kapitalizacja:3 411 276
Sektor: NewConnect: Usługi finansowe

HFT Group to grupa kapitałowa specjalizująca się w świadczeniu usług na rynku finansowym. Poprzez spółkę zależną HFT Brokers Dom Maklerski,...

więcej »