Informacje

ISIN:PLPOLMT00017
Liczba akcji: 13 000 000
Kapitalizacja:162 500 000
Sektor: NewConnect: Handel

Polska Meat zajmuje się produkcją, przetwórstwem oraz przechowywania mięsa. Większość przychodów spółki generowana jest na rynkach zagranicznych,...

więcej »