Informacje

ISIN:PLKRINK00014
Data debiutu:09.07.2007
Liczba akcji: 12 897 364
Kapitalizacja:188 301 514
Sektor: GPW: Finanse inne
Branża: Wierzytelności

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa na 5 europejskich rynkach (mi.in w Rumunii i Bułgarii). Współpracuje z bankami, firmami ubezpieczeniowymi,...

więcej »