Informacje

ISIN:PLUNTDL00018
Liczba akcji: 1 275 000
Kapitalizacja:22 567 500
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Gry

Początkowo Spółka prowadził działalność związaną ze wznoszeniem budynków pod nazwą Galan S.A., jednak wraz ze zmianami w akcjonariacie i nabyciem...

więcej »