Informacje

ISIN:PLVBN0000015
Liczba akcji: 4 900 000
Kapitalizacja:4 733 400
Sektor: NewConnect: Usługi inne

Spółka Vabun działa na rynku kosmetycznym oraz na rynku usług szkoleniowych. W zakresie działalności na rynku kosmetycznym, zajmuje się dystrybucją...

więcej »