Informacje

ISIN:PLSMOKS00015
Data debiutu:18.05.2011
Liczba akcji: 52 615 060
Kapitalizacja:33 410 563
Sektor: NewConnect: Handel

Premium Fund S.A. to spółka holdingowa, która poprzez selekcję i właściwą ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych zapewni jej organiczny rozwój i...

więcej »