Informacje

ISIN:PLEFIX000012
Liczba akcji: 905 700
Kapitalizacja:3 767 712
Sektor: NewConnect: Inwestycje

EFIX Dom Maklerski jest niezależną instytucją finansową. Spółka świadczy usługi maklerskie w zakresie zawierania transakcji na międzynarodowych...

więcej »