Informacje

ISIN:PLVENO000016
Data debiutu:07.02.2008
Liczba akcji: 11 095 150
Kapitalizacja:665 709
Sektor: NewConnect: Inwestycje

Erne Ventures prowadzi inwestycje typu private equity ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji venture capital. Spółka koncentruje się na inwestycjach...

więcej »