Informacje

ISIN:PLPLNTS00016
Data debiutu:07.08.2012
Liczba akcji: 5 668 060
Kapitalizacja:340 084
Sektor: NewConnect: Informatyka
Branża: Nowe technologie

Planet Innovation Group zajmuje się świadczeniem usług proinnowacyjnych oraz inwestycjami i komercjalizacją innowacyjnych technologii. W oparciu o...

więcej »