Informacje

ISIN:PLPREQM00011
Liczba akcji: 3 423 769
Kapitalizacja:62 312 596
Sektor: GPW: Finanse inne
Branża: Działalność inwestycyjna

Spółka Private Equity Managers świadczy usługi zarządzania różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach...

więcej »