Informacje

ISIN:PLSTCKI00016
Data debiutu:14.05.2012
Liczba akcji: 10 361 125
Kapitalizacja:3 730 005
Sektor: NewConnect: Usługi inne

United zajmuje się inwestycjami w spółki z branży marketingowej. Koncentruje się na polskich przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju. Spółka...

więcej »