Informacje

ISIN:PLEURSS00014
Data debiutu:21.07.2011
Liczba akcji: 4 318 600
Kapitalizacja:140 355
Sektor: NewConnect: Telekomunikacja

Spółka Eurosystem świadczy usługi geodezyjne i projektowe oraz pozyskuje, gromadzi i przetwarza dane przestrzenne. Zajmuje się fotogrametrią cyfrową,...

więcej »