Informacje

ISIN:PLGPW0000017
Data debiutu:09.11.2010
Stopa dywidendy:2.1 %
Sektor: Rynek kapitałowy
więcej »