Informacje

ISIN:PLKGHM000017
Data debiutu:10.07.1997
Stopa dywidendy:3.8 %
Sektor: Przemysł surowcowy
więcej »