Informacje

ISIN:PL4FNMD00013
Data debiutu:20.12.2010
Liczba akcji: 4 119 374
Kapitalizacja:23 562 819
Sektor: GPW: Media

Spółka tworzy grupę kapitałową działającą na rynku telewizyjnym ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4fun Media S.A. jest...

więcej »