Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

BRIndicators oscylator

EMA5

EMA15
BRIndicators jest wewnętrznym oscylatorem BiznesRadar.pl bazującym na wkaźnikach analizy technicznej w interwale dziennym dla wszystkich akcji notowanych na GPW i NewConnect. Oscylator obliczany jest jako stosunek sumy wyników wskaźników do jej wartości absolutnej. Więcej informacji o użytych wskaźnikach oraz o użytej w nich metodologii znajdziesz tutaj. Oscylator przyjmuje wartości od -100 do 100 i jest obliczany według wzoru:

BRIndicators = EMA [(sum(ir) / abs(sum(ir))) * 100]
gdzie:
ir - suma wyników wskaźników analizy techicznej dla wszystkich walorów GPW i NC

Wyniki wskaźników dla poszczególnych walorów przyjmują wartości:
-2 - "mocne sprzedaj"
-1 - "sprzedaj"
1 - "kupuj"
2 - "mocne kupuj"

BRSignals oscylator

EMA5

EMA15
BRSignals jest wewnętrznym oscylatorem BiznesRadar.pl bazującym na ilościowym wystąpieniu sygnałów kupna i sprzedaży w danym dniu na rynkach GPW i NewConnect. W skład oscylatora wchodzą wszystkie prezentowane obok sygnały. Oscylator przyjmuje wartości od -100 do 100 i jest obliczany według wzoru:

BRSignals = EMA [((sb - ss) * 100)/ (ss + sb)]
gdzie:
sb - ilość sygnałów kupna
ss - ilość sygnałów sprzedaży