Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd PGS Software rekomenduje wypłatę 0,69 zł dywidendy na akcję

Udostępnij

Zarząd PSW (PGSSOFT) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 19,5 mln zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,69 zł. Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 0,64 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji spółki, taka dywidenda przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 4,8%.

Proponowany dzień dywidendy to 5 lipca 2021 r., natomiast termin wypłaty dywidendy miałby przypadać na13 lipca 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły