Render Cube S.A., studio odpowiedzialne za Medieval Dynasty, jeden z największych komercyjnych sukcesów w polskiej branży gier ubiegłego roku, rusza z ofertą publiczną akcji. Spółka i oferujący umożliwią nabycie łącznie do 136 900 szt. akcji zwykłych w trybie subskrypcji i sprzedaży skierowanej do inwestorów obejmujących i nabywających akcje za minimum 100 tys. EUR. Cena jednej akcji zostanie ustalona w drodze budowy księgi popytu, która potrwa do 23 czerwca 2021 r. i wyniesie między 150 a 200 zł. W całym procesie spółkę wspiera Grupa Kapitałowa INC – Dom Maklerski INC w zakresie oferty akcji, a INC w późniejszym procesie wprowadzania akcji do obrotu na NewConnect.

Największą grą studia jest Medieval Dynasty, która zadebiutowała w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku. Tytuł przez pierwszy tydzień sprzedaży znajdował się w TOP10 na globalnej platformie Steam, a zebrana dotąd ilość ocen wynosi niemal 17 tys., dając łączny rezultat na poziomie 92% pozytywnych komentarzy. W ciągu pół roku obecności w early access, gra sprzedała się w nakładzie 500 tys. egzemplarzy, a maksymalne przeceny na platformie Steam w czasie okresowych promocji sięgały 20%.

- W marcu informowaliśmy o zamiarze debiutu na NewConnect i podpisanych umowach ze spółkami z Grupy Kapitałowej INC. Dziś, ruszamy z naszą ofertą publiczną akcji i realizujemy kolejny etap na drodze do wprowadzenia Render Cube na warszawską giełdę. Środki, które planujemy pozyskać w ramach oferty zostaną przeznaczone na rozwój technologiczny i kompetencyjny naszego studia, który pozwoli na zwiększenie skali działania i możliwości produkcyjnych. Część środków posłuży także na transfer płatności związany z pozyskaniem przez nas pełnych praw do IP Medieval Dynasty od naszego wydawcy – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube S.A.

Współpraca Render Cube i Grupy Kapitałowej INC dotyczy przeprowadzenia oferty publicznej akcji oraz późniejszego wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect. Grupa Kapitałowa INC specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania oraz wprowadzaniu do obrotu zorganizowanego spółek z sektora nowych technologii.

- Współpraca z Render Cube przekłada się na jedną z największych ofert w naszej historii na NewConnect. Jest to studio, które w 2020 roku osiągnęło ogromny sukces ze swoją grą Medieval Dynasty wydaną w formule wczesnego dostępu, a plany dalszej komercjalizacji tego produktu i rozwoju firmy są bardzo ambitne. Nieustannie rozwijamy nasz dział sprzedaży i widzimy duże zainteresowanie spółką ze strony instytucji finansowych. Wierzymy, że Render Cube spotka się pośród inwestorów z podobnie entuzjastycznym odbiorem jak tytuł Medieval Dynasty pośród graczy – komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu Dom Maklerski INC S.A.

Render Cube w 2020 r. osiągnął 7,5 mln przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. Największy wpływ na wyniki miała premiera gry Medieval Dynasty w formule wczesnego dostępu 17 września 2020 roku. W szczytowym momencie w tytuł na platformie Steam grało jednocześnie 18,7 tys. osób.

W planach na 2021 rok jest premiera pełnej wersji gry Medieval Dynasty, studio jeszcze w zeszłym roku udostępniło pierwszą roadmapę dla opracowywanych aktualizacji. Obecnie jest w trakcie implementacji rozwiązań z drugiej roadmapy zaplanowanej do trzeciego kwartału 2021 r. i  obejmującej dodatkowe mechaniki, przedmioty oraz szereg licznych usprawnień. Gra jest dostępna w 17 wersjach językowych i można ją nabyć na około 10 różnych platformach. Sprzedaż realizowana poza globalną platformą Steam osiąga do 20% całego wolumenu. W planach studia jest również przygotowanie portu gry na konsole.

W kwietniu Render Cube poinformował o zawarciu umowy między wydawcą i właścicielem IP Medieval Dynasty Toplitz Productions a Spectral Games, na opracowanie dedykowanej wersji VR. Spectral Games to spółka zależna Incuvo, które pracuje nad wersją VR gry Green Hell.

Trwająca oferta publiczna obejmuje do 98 tys. obecnych akcji zwykłych na okaziciela serii A sprzedawanych przez oferujących oraz 38,9 tys. nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B emitowanych przez spółkę. Szczegółowy harmonogram oferty:

Termin

Zdarzenie

7 czerwca 2021 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane

7 – 23 czerwca 2021 r.

przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane

24 czerwca 2021 r.

ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, przydział Akcji Oferowanych

24 - 29 czerwca 2021 r.

zawieranie przez Inwestorów umów objęcia Akcji Nowych oraz umów sprzedaży Akcji Sprzedawanych

30 czerwca – 2 lipca  2021

ewentualne zawieranie umów objęcia Akcji lub umów sprzedaży Akcji z Inwestorami zastępczymi