W maju 2021 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 37% wyższe r/r i wyniosły 978 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 698 mln zł łącznych przychodów (+39,7% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 452,2 mln zł (+30,1% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały w maju 2021 r. sprzedaż na poziomie 466,3 mln zł (+40,9% r/r). 

W ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2021 r. CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 4 454,7 mln zł, o 37,4% wyższą niż rok wcześniej. O 35,8% r/r, do 3 168,2 mln zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 43,6% r/r do 2 108,4 mln zł przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w tym okresie równa 2 046,5 mln zł (+28,9% r/r).