THD (THEDUST), producent z Wrocławia koncentrujący się na produkcji gier w kategorii Indie Premium opartych o adaptacje kultowych dzieł literackich, dokonał wstępnej alokacji 300 tys. emitowanych akcji Serii F. Inwestorom Indywidualnym zostanie zaoferowanych 199 tys. akcji, a Inwestorom Instytucjonalnym 101 tys. akcji. Cena emisyjna akcji Serii F została ustalona w drodze budowy Księgi Popytu na poziomie 14 zł. Pozyskane z emisji środki pozwolą w pełni rozwinąć tytuł I, the Inquisitor, co było głównym celem i przesłanką do przeprowadzenia oferty publicznej. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej jest IPOPEMA Securities S.A.

Spółka otrzymała ponadto w dniu 10 czerwca 2021 r. informację, że Me & My Friends S.A., Oferujący 100 tys. istniejących akcji Serii A1 w ramach trwającej oferty publicznej, odstąpił od przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji. W wyniku tego zdarzenia, oferowane są wyłącznie podchodzące z emisji akcje Serii F.

- Zainteresowanie ofertą publiczną akcji the Dust ze strony Inwestorów okazane w ramach procesu budowy Księgi Popytu jest na tyle duże, że spółka spodziewa się pełnego pokrycia nowo emitowanych akcji Serii F. Pozyskane dzięki temu środki pozwolą na rozbudowę naszego flagowego tytułu I, the Inquisitor, co przełoży się na wykorzystanie wysokiego potencjału tkwiącego w produkcji. Od momentu publikacji pierwszego materiału wideo z I, the Inquisitor minęły 2 tygodnie, a w dalszym ciągu otrzymujemy pozytywny odzew ze strony fanów i oczekujących na ten tytuł graczy. Obecnie koncentrujemy się na wersji alpha gry oraz przygotowujemy się do implementacji nowych zadań pobocznych i rozszerzeniu fabuły, zgodnie z celami oferty. Zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych oraz stabilna sytuacja finansowa spółki, pozwoli nam na dokończenie produkcji do końca 2022 roku i wynegocjowanie korzystnej dla The Dust umowy z przyszłym globalnym wydawcą tytułu – komentuje Jakub Wolff, prezes zarządu The Dust.

W I, the Inquisitor gracze pokierują słynnym bohaterem serii książek o Inkwizytorze, Mordimerem Madderdinem. Do ich dyspozycji zostanie oddanych pięć dzielnic w miasteczku Koenigstein, zróżnicowanych pod względem architektury, klimatu i zamieszkujących je osób, a także Nieświat, miejsce do którego bohater będzie mógł się przenosić w celu poszukiwania odpowiedzi w związku z prowadzonym śledztwem. Tytuł będzie grą przygodową z elementami akcji w kategorii Indie Premium.

I, the Inquisitor jest największym i najważniejszym projektem w historii firmy. The Dust realizuje go od 2019 roku, kiedy to spółka zawarła umowę nabycia od pana Jacka Piekary autorskich praw majątkowych do znanego „Cyklu Inkwizytorskiego”. Zakończenie produkcji gry planowane jest na koniec 2022 roku.

Ostateczna informacja dotycząca alokacji oferowanych akcji Serii F oraz poziomu redukcji, zostanie przekazana w momencie przydziału akcji inwestorom, co zgodnie z harmonogramem oferty publicznej nastąpi 17 czerwca 2021 r.