Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Piotr Prajsnar, Cloud Technologies: Rośniemy szybko nie tylko ze względu na efekt bazy

Udostępnij

CLD (CLOUD), warszawska spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych i Big Data, notuje rekordową dynamikę sprzedaży danych w strategicznym segmencie w kwietniu 2021 roku. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment wzrosła aż o 343% r/r. Spółka regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym.

- Kolejny miesiąc z rzędu dynamicznie zwiększamy nasze wyniki sprzedażowe w kluczowym segmencie Data enrichment. Jest to biznes globalny i skalowalny, a podejmowane przez nas działania mające na celu wzrost tego segmentu przynoszą coraz lepsze korzyści. Dynamika na poziomie 343% jest imponująca, ale należy pamiętać o efekcie bazy wynikającym z pierwszej fali pandemii. Patrząc jednak na wartości bezwzględne wyraźnie widać, że rośniemy szybko nie tylko ze względu na efekt bazy, ale przede wszystkim poprzez obrany przez nas model biznesowy koncentrujący się na sprzedaży danych – komentuje Piotr Prajsnar, Prezes Zarządu Cloud Technologies.

Data enrichment jest strategicznym segmentem działalności grupy Cloud Technologies, który obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Segment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, która w I kwartale 2021 roku wyniosła blisko 70%. Na osiąganą marżowość wpływ ma wysoki udział kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy kapitałowej. W opublikowanych przez spółkę planach na 2021 rok znajdują się przede wszystkim działania zorientowane na wzrost sprzedaży segmentu Data enrichment w kolejnych miesiącach.

- Segment Data enrichment i raportowana przez nas dynamika wzrostu dla jego kluczowych klientów pozwala inwestorom na bieżąco monitorować rozwój naszego modelu biznesowego, ponieważ segment ten w największym stopniu kontrybuuje do wyników całej grupy kapitałowej. W I kwartale 2021 r. w segmencie Data enrichment przychody zwiększyły się o ponad 3 mln PLN rok do roku, a EBITDA o ponad 2,5 mln PLN. Obecny, rekordowy poziom wskaźnika odnotowany w kwietniu jest kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu skalowalności jakim charakteryzuje się nasz model biznesowy, choć trzeba mieć na uwadze, że kwiecień 2020 roku był okresem w którym znajdowaliśmy się w okresie dużej niepewności ze względu na pandemię. Miało to przejściowy wpływ na ograniczenie wydatków marketingowych w naszej branży, a tym samym należy mieć na uwadze efekt bazydodaje Piotr Soleniec, Członek Zarządu i CFO Cloud Technologies.      

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogramy przekazywania raportów sprzedażowych od kontrahentów, raporty te przekazywane są z istotnym opóźnieniem. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+