Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto MFO wzrósł w I półroczu do 53,1 mln zł według wstępnych danych

Udostępnij

Przychody MFO za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosły według wstępnych danych 410 777 tys. zł, co stanowi wzrost o 194 079 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. Szacowana wartość implikuje przychody MFO w II kwartale 2021 roku na poziomie 234 339 tys. zł. 

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł w zakończonym okresie do 66 551 tys. zł, natomiast zysk netto do poziomu 53 080 tys. zł. To odpowiednio o 485% i 436% więcej niż w ciągu sześciu pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Gdyby szacunki się potwierdziły zysk z działalności operacyjnej w II kwartale 2021 roku wyniósłby 42 804 tys. zł, a zysk netto 34 106 tys. zł

Dane mogą ulec jeszcze zmianie, a publikacja raportu za pierwsze półrocze jest zaplanowana na 23 września 2021 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+