Akcje JSW zakończyły sierpień na blisko szesnastoprocentowym plusie i z wyceną oscylującą w okolicach 42 zł, znajdują się obecnie na najwyższym poziomie od 2019 r. (nie licząc krótkiego wystrzału w lutym ‘21). Zespół BNP Paribas BM ocenia, że może być do dopiero początek wzrostów, a po słabych wynikach za pierwsze półrocze, sytuacja spółki w drugiej połowie roku ulegnie diametralnej zmianie. Mają też kilka argumentów na poparcie tej tezy.

Pierwszy to sprzyjające otoczenie marko, związane z rosnącymi cenami węgla i koksu, co w naturalny sposób powinno sprzyjać wynikom JSW w kolejnych okresach.

„Obserwowane w ostatnich miesiącach silne zwyżki cen węgla koksującego i koksu oraz oczekiwana przez zarząd poprawa wolumenów wydobycia powinny przełożyć się na skokową poprawę wyników (rynkowe oczekiwania wskazują na wypracowanie nawet 1,0 mld zł EBITDA w 3Q względem 152 mln zł w 2Q), a przez to sytuacji bilansowej (spółka będzie mogła odbudować bufor gotówki prawie całkowicie zużyty w ostatnich 2 latach)” – czytamy w uzasadnieniu

Chociaż zapewne kluczowy, nie jest to jednak jedyny argument stojący za dodaniem węglowej spółki do wrześniowego portfela.

„Ponadto zwracamy uwagę na uruchomienie na przełomie 2021 i 2022 r. wydobycia z nowej kopalni Bzie oraz restrukturyzacji (przeniesienia do SRK do 31 października) kopalni Jastrzębie III, co powinno pozwolić na poprawę efektywności JSW” - dodano

Akcje JSW zastąpiły w portfelu miejsce MBR (MOBRUK). To efekt ”realizacji zysków po dobrych wynikach za 2Q’21”. A zaprezentowane wyniki faktycznie były dobre. Spółka zwiększyła półroczny zysk netto do poziomu 55,8 mln zł, czyli o niemal +111% przy przychodach wysokości 131,5 mln zł (+83,5% r/r). Poprawie ulega również rentowność, na poziomie netto przekraczając 42% (+5,5 p.p.).

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu ABE (ABPL), ART (ARTIFEX), APR (AUTOPARTN), BFT (BENEFIT)BDX (BUDIMEX), KTY (KETY), PBX (PEKABEX), SLV (SELVITA) oraz WLT (WIELTON).

 

Jeśli nie jesteś naszym abonentem, a chcesz docenić naszą pracę, możesz to zrobić stawiając nam po prostu symboliczną kawę.​

postaw nam kawę