Zarząd Mercator Medical w efekcie dyskusji z audytorem, kierując się zasadą ostrożnej wyceny dokonanej na bazie najnowszych dostępnych danych, podjął decyzję o zwiększeniu odpisów aktualizujących wartość zapasów do kwoty 85,9 mln zł.

W efekcie, odpis na zapas obciążył wynik EBITDA drugiego kwartału 2021 r. kwotą 83,3 mln zł, a wynik netto kwotą 67,1 mln zł (po ujęciu efektu podatku odroczonego).

Zwiększenie odpisów uzasadnione jest dalszą obniżką cen sprzedaży towarów sprzedawany przez MRC (MERCATOR) w okresie od lipca 2021 r. do dnia dzisiejszego, w stosunku do cen sprzedaży przyjętych jako podstawa do opracowania szacunkowych wyników finansowych. 

W związku z powyższym zmianie uległy szacunki wyników finansowych za II kwartał 2021 r., przekazane przez społkę skorygowanym raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 16 lipca 2021 r., które obecnie wynoszą:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 535,7 mln zł, wobec 375,2 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 551,6 mln zł w I kw. 2021 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 118,4 mln zł, wobec 234,6 mln zł w II kw. 2020 r. oraz 301,6 mln zł w I kw. 2021 r;

3) skonsolidowany zysk netto: ok. 113,8 mln zł, wobec 210,5 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r. oraz 286,6 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.