Zarząd PCF (PCFGROUP) przyjął aktualizację strategii rozwoju spółki. Zaktualizowana strategia zakłada m.in. możliwość poszerzenia portfolio gier o segment AA (z założeniem krótszego czasu produkcji, niższego budżetu i mniejszej objętości), produkcję gier w nowych gatunkach oraz pozyskanie nowych zespołów produkcyjnych lub akwizycje w nowych obszarach, tj. segmencie AA i gatunkach innych niż do tej pory tworzone przez spółkę.

"Zgodnie z założeniami Spółki, celem zaktualizowanej strategii jest osiągnięcie przez Grupę pozycji jednego z czołowych, niezależnych studiów deweloperskich na świecie, a począwszy od roku 2024, osiągnięcie celu w postaci corocznej premiery gry wyprodukowanej przez Grupę w modelu pracy z wydawcą lub w modelu self-publishing" - czytamy w komunikacie

Jednocześnie zaznaczono, że aktualizacja strategii nie wiąże się ze zmianą dotychczasowych celów. Spółka potwierdza kontynuację przyjętego modelu biznesowego, czyli równoległej produkcji kilku gier z segmentu AAA w modelu współpracy z globalnymi wydawcami oraz dalszy rozwój produkcji AAA w modelu self-publishing.