Porozumienie akcjonariusz MCP (MEDIACAP), którego stronami są Raven, Posella IF1, Posella, Jacek Olechowski, Edyta Gurazdowska, Marcin Jeziorski i Artur Osuchowski do 14 października ogłosi wezwanie na akcje spółki.

Strony Porozumienia nie podjęły jeszcze decyzji odnośnie ceny nabycia akcji spółki w ramach wezwania.

Będzie to ponowne wezwanie na akcje Mediacap. Wezwanie ogłoszone w lipcu 2021 r. nie doszło do skutku, mimo podniesienia ceny za akcję z 2,7 zł do 3,25 zł. Nie udało się jednak zebrać wystarczającej liczby zapisów dla bezkonfliktowego delistingu Mediacap z GPW.