Zarząd PKO (PKOBP) poinformował, że Jan Emeryk Rościszewski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku.

Rościszewski objął stanowisko prezesa PKO BP w czerwca 2021 r. zastępując Zbigniewa Jagiełłę.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku odwołała z Zarządu Banku Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego.