Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Coal Energy za rok obrotowy 2021 oraz komentarz prezesa zarządu

Udostępnij

CLE (COALENERG) publikuje sprawozdanie finansowe za IV kwartał i cały rok obrotowy 2021 (zakończył się 30 czerwca 2021). Spółka zakończyła restrukturyzację Grupy i zmniejszyła zadłużenie. Wolumen sprzedaży węgla rośnie w IV kwartale 2021 roku do 6,9 tys. ton w porównaniu do 2,5 tys. ton w III kwartale 2021 roku przy rocznych wolumenach 12,5 tys., o 70% mniej w porównaniu do roku obrotowego 2020 z powodu niskich cen węgla oraz restrykcji pandemicznych. Strata operacyjna zmniejszona do 2,5 mln USD wobec 2,9 mln USD w roku 2020 pomimo silnego spadku przychodów. Zysk netto to do 47,6 mln USD w wyniku sprzedaży spółek zależnych. Spółka planuje rozszerzyć działalność wydobywczą węgla koksowego w swoich kopalniach oraz pozyskiwanie nowych koncesji na wydobycie, a także oferować swoje technologie innym spółkom górniczym w celu poprawy ich wydobycia węgla.

Mamy za sobą nietypowy rok obrotowy z restrukturyzacją grupy, redukcją zadłużenia, niskimi cenami węgla w pierwszych kwartałach (1H2021FY) i pandemią z jej wszystkimi ograniczeniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników. Nie zdarza się również często, żeby spółka publiczna zarządzała aktywami, które znalazły się poza jej kontrolą z powodu konfliktu zbrojnego. Dziś wszystkie aktywa działające w ramach Coal Energy są pod naszą kontrolą i jesteśmy w stanie rozwijać naszą działalność wydobywczą węgla, ubiegać się o nowe koncesje i oferować nasze technologie innym zakładom górniczym na różnych rynkach – skomentował Wiktor Wiśniowiecki , prezes zarządu Coal Energy S.A. – Dzisiaj z optymizmem patrzymy na pozytywne trendy na rynku węgla. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie przejście światowej gospodarki z technologii opartych na węglu będzie ewolucją, która pozwoli firmom wydobywczym przenieść swoje know-how do innych obszarów górnictwa lub prac podziemnych i wnieść wartość dla innych branż na całym świecie.

Obecnie Coal Energy posiada i prowadzi dwie kopalnie węgla: CwAL LE „Mine St.Matrona Moskovskaya” (wydobycie węgla koksowego) i Tekhinovatsiya LLC (wydobycie węgla energetycznego) oraz LLC „Perspective resources” (perspektywiczne złoża), które są pod kontrolą zarządu . W roku obrotowym 2021 przychody wyniosły 0,9 mln USD w porównaniu z 3,7 mln USD w roku 2020. Spółce udało się jednak zredukować koszty operacyjne zgodnie z przychodami i utrzymać stratę operacyjną na poziomie 2,5 mln USD na nieco lepszym poziomie w porównaniu do roku obrotowego 2020. 47,6 mln USD zysku netto uzyskano dzięki sprzedaży spółek zależnych Grupy.

W IV kwartale roku obrotowego 2021 Spółka odnotowała EBITDA w wysokości 0,05 miliona USD, podczas gdy ujemna EBITDA w roku obrotowym 2021 wyniosła 0,9 miliona USD przy przychodach w wysokości 278 tys. USD w IV kwartale 2021 roku, co oznacza wzrost z 148 tys. USD w III kwartale roku obrotowego 2021. Zadłużenie Spółki spadło do 15 mln USD w porównaniu do 165 mln USD na koniec roku obrotowego 2020, a Spółka jest w stanie pozyskiwać dodatkowe finansowanie w przypadku pojawienia się możliwości dla rozwoju działalności wydobywczej węgla koksowego.

Spółka w ciągu 20 lat wypracowała technologię i organizację wydobycia węgla pozwalającą na wydobycie węgla z obszarów w kopalni, gdzie inne technologie zostały już wykorzystane. To know-how pozwala na zwiększenie wydobycia węgla koksowego, co może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla kopalń w innych krajach. 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+