Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa NEUCA w III kwartale osiągnęła prawie 41 mln zł zysku netto

Udostępnij
  • Grupa w III kwartale utrzymała najwyższy poziom wskaźnika NPS osiągnięty w poprzednim kwartale, który wyniósł 69 pkt (+11 pkt r/r). NEU (NEUCA) od kilku lat prowadzi także w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich
    i małych hurtowni na rynku. 
  • Udziały rynkowe Grupy w III kwartale wyniosły 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r). W kluczowym obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły poziom 37,6%**.
  • Wysoki poziom zaufania do Grupy budowany w oparciu o oferowane aptekom wsparcie ma bezpośredni wpływ na sukces programów partnerskich Partner+, Partner i IPRA. Na koniec III kwartału br. w programach uczestniczyło blisko 3300 aptek, czyli wzrost o 500 rok do roku.
  • Grupa NEUCA w III kwartale osiągnęła prawie 41 mln zł zysku netto. Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, po trzech kwartałach 2021 roku, przewyższa o 13 % bardzo dobre rezultaty analogicznego okresu i wynosi blisko 143 mln zł.

III kwartał 2021 roku to początek IV fali pandemii COVID-19.W tym okresie rynek hurtu aptecznego odnotował wysoki blisko 11% wzrost wartości. Dzięki temu odrobił on z nadwyżką straty z I kwartału. Wartość rynku po 9 miesiącach bieżącego roku zwiększyła się o ponad 4% rok do roku.* Na tym tle widoczna jest przewaga Neuki nad konkurencją. Udziały rynkowe Neuki wzrosły do poziomu 32,2%* (+0,2 pkt proc. r/r). W obszarze aptek niezależnych udziały wzrosły o 0,7 pkt proc. rok do roku (37,6%)**.

- Wzrosty udziałów rynkowych to efekt naszej ciągłej pracy nad satysfakcją klienta. NEUCA od kilku lat prowadzi w rankingu satysfakcji przygotowywanym przez Monitor Apteczny, dystansując największe i jednocześnie wygrywając z większością średnich i małych hurtowni na rynku. Podsumowując wyniki III kwartału 2021, warto zauważyć wielokierunkowość naszych działań. Inicjatywy strategiczne powstają autonomicznie w swoich obszarach. Ich integracja i budowanie w ramach Grupy kolejnych synergii pozwala nam dodatkowo zwiększać naszą skuteczność i poprawiać wyniki - mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA S.A.

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA przedstawia poniższa tabela:

Podstawowe wyniki finansowe NEUCA (bez zdarzeń jednorazowych):

Skumulowany zysk netto bez zdarzeń jednorazowych Grupy NEUCA po 9 miesiącach 2021 roku wynosi prawie 143 mln złotych, czyli przewyższa o ponad 16 milionów bardzo dobre rezultaty z analogicznego okresu ubiegłego roku. W III kwartale Grupa wypracowała blisko 41 mln zł zysku netto.

Wyodrębnione w sprawozdaniu finansowym segmenty biznesów pacjenckich po 3 kwartałach br. wygenerowały prawie 195,9 mln zł przychodów ze sprzedaży

(+52,1% r/r) i 24,6 mln zł zysku operacyjnego (ponad 100,7% r/r).  W III kwartale 2021 roku segmenty te odnotowały dalszy dynamiczny wzrost przychodów (63,4 mln zł vs 48,4 mln zł r/r) i stabilizację zysku operacyjnego (4,9 mln zł vs 5,1 mln zł r/r).

- Istotnym wydarzeniem obszarze pacjenckim w III kwartale 2021 roku była zgoda KNF na nabycie udziałów w TU Zdrowie. Pozwoliło to nam na stworzenie nowego segmentu biznesów ubezpieczeniowych.  Inwestycja w TU Zdrowie umożliwi Grupie oferowanie ubezpieczeniowej gwarancji dostępności usług medycznych i stanowi szansę na dotarcie do szerszej grupy pacjentów oraz wzmocnienie oferty dla B2B oraz partnerów ubezpieczeniowych. – dodaje Prezes Zarządu.

W obszarze badań klinicznych NEUCA nabyła 60% udziałów w technologicznym włosko-niemieckim CRO Exom Group. Pozwoli to Grupie NEUCA na kontynuację długoterminowej strategii cyfryzacji danych w tym obszarze.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+