Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Synektik w IV kwartale 2020 roku finansowego zwiększyła przychody o 82%

Udostępnij

Producent radiofarmaceutyków i dostawca zaawansowanych rozwiązań dla medycyny w IV kwartale 2020 roku finansowego zwiększył przychody o 82%, do 51,9 mln zł, wypracowując 7,4 mln zł powtarzalnej EBITDA, wobec 6,2 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego, usług IT oraz serwisu podwoiły się rdr., do 44,4 mln zł, a sprzedaż segmentu radiofarmaceutyków wzrosła o 13%, do 7,5 mln zł.

O wzroście przychodów ze sprzedaży zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych przesądził zarówno wysoki backlog dla ostatniego kwartału 2020 roku finansowego, jak i skuteczne działania sprzedażowe w ciągu minionego okresu. Od lipca do września br. Grupa pozyskała do realizacji kontrakty na dostawy sprzętu medycznego o wartości 27,4 mln zł, wobec 23,5 mln zł przed rokiem. W nowy rok finansowy Grupa wkroczyła z backlogiem o wartości 18,1 mln PLN, wobec 4,8 mln zł w portfelu na koniec września 2020 r. Wartość projektów sprzedażowych (o różnym stopniu zaawansowania) na koniec września 2021 r. wyniosła 45,5 mln zł, wobec 40,7 mln zł rok wcześniej. W porównaniu z 2019 rokiem finansowym łączna wartość backlogu oraz aktywnych ofert na koniec okresu zwiększyła się o blisko 40%, do 63,5 mln zł.

W minionym kwartale Grupa zawarła m.in. jedną z największych w historii Grupy umów na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Bródnowskiego w Warszawie o wartości 15,6 mln zł, jak również opiewający na 10,4 mln zł kontrakt z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA na umowy na dostawę specjalistycznego wyposażenia sali operacyjnej. Już w nowym roku finansowym Grupa złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na dostawę APOTECAchemo – innowacyjnego robota do przygotowywania leków cytostatycznych.
– Bogata, w staranny i przemyślany sposób dywersyfikowana w ostatnich latach oferta innowacyjnych rozwiązań z obszaru terapii i diagnostyki medycznej pozwala nam dziś generować rosnące przychody i atrakcyjne dochody w tym obszarze działalności. Co ważne, za coraz istotniejszą część dochodów segmentu odpowiada powtarzalny biznes, związany z serwisem czy zaopatrzeniem np. w zużywalne instrumenty do wcześniej dostarczonych urządzeń medycznych. Biorąc pod uwagę nasz potencjał biznesowy, pozyskane zlecenia oraz otwarte projekty sprzedażowe dają szansę, by w nowym roku finansowym jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na rynku sprzętu medycznego oraz usług IT, wypracowując satysfakcjonujące wyniki komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu SNT (SYNEKTIK).

Jednym z motorów wzrostu Grupy pozostaje obszar robotyki chirurgicznej, dla którego miniony kwartał był kolejnym niezwykle udanym okresem. W IV kwartale Grupa dostarczyła system da Vinci dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ustanowiono również kolejny rekord liczby zrealizowanych zabiegów operacyjnych w asyście systemu da Vinci w Polsce. Wykonano ich 548, o ponad 110% więcej niż rok wcześniej.

Przychody segmentu radiofarmaceutyków Grupy rosną nieprzerwanie, kwartał do kwartału, od III kwartału 2019 roku finansowego. W zakończonym właśnie okresie przychody segmentu, z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych, wyniosły 7,5 mln zł, o 3% więcej w porównaniu do wcześniejszego kwartału i o 13% więcej niż przed rokiem. O wzroście przychodów segmentu przesądziła wyższa sprzedaż we wszystkich głównych kategoriach produktowych. Najwyższą, 18% dynamikę wzrostu zanotowała sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych, której wartość w minionym okresie wyniosła rekordowe 3,5 mln zł. Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków przełożył się na 16% wzrost EBITDA segmentu, do 2,2 mln zł.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni w segmencie R&D Grupy było rozpoczęcie kolejnej fazy badań klinicznych kardioznacznika – innowacyjnego radiofarmaceutyku przeznaczonego do badania perfuzji mięśnia sercowego (MPI). W październiku br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał zgodę na rozpoczęcie III fazy badań klinicznych na terenie Polski. Dodatkowo Spółka uzyskała patent dla kardioznacznika z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (na związek chemiczny soli amoniowej znakowany radioizotopem przeznaczony do badań perfuzji mięśnia sercowego metodą PET/CT), obowiązujący do 2038 r. Synektik dysponuje także ochroną patentową dla cząsteczki do badań MPI w Stanach Zjednoczonych. – Kardioznacznik to produkt o potencjalnie przełomowym charakterze, nie tylko dla Grupy Synektik, ale przede wszystkim dla diagnostyki chorób krążenia na całym świecie. Dotychczas zrealizowane badania utwierdziły nas w przekonaniu o jego przewagach konkurencyjnych – komentuje Cezary Kozanecki.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+