Budowlany potentat wygrał spór sądowy z Bankiem Millennium dotyczący straty na opcjach walutowych. ERB (ERBUD) ma otrzymać od banku wraz z odsetkami ok. 100 mln zł. Wyrok jest prawomocny.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczy wyrównania szkody, na którą składały się kwoty pobrane przez bank z rachunku bankowego spółki, utracone korzyści oraz koszty doradców prawnych i finansowych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 71,1 mln zł. Sąd Apelacyjny uwzględnił w części apelację ERBUD-u zasądzając od Banku Millennium kwotę 51,4 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami.

- Sprawa trwała ponad 10 lat, była niebywale skomplikowana, same wyliczenia matematyczne zajęły kilkaset stron. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że mamy rację, z czego czuję ogromną satysfakcję – mówi Agnieszka Głowacka, wiceprezes ERBUD-u.

Wyrok wynika ze sporu pomiędzy ERBUD-em a Bankiem Millennium. Sprawa dotyczyła zawarcia w 2008 roku transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro. W ocenie ERBUD-u produkt nie był optymalnie dopasowany do potrzeb Spółki.

W czwartym kwartale 2008 r. w wyniku drastycznej przeceny złotego na parze PLN/EUR Bank poinformował Spółkę o negatywnej wycenie posiadanej w tym czasie ekspozycji. ERBUD przypomina, że strata poniesiona w związku z zawarciem transakcji opcji walutowych na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w zakresie kontraktów denominowanych w euro została rozliczona w 2008 roku.