Zarząd KRC (KREC) poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, który będzie prowadzony wspólnie z Trigon Investment Banking w roli doradcy. Celem przeglądu ma być pozyskanie nowego wiodącego akcjonariusza strategicznego lub finansowego.

"Trigon na podstawie zawartej Umowy zobowiązał się wspierać Spółkę w zakresie przeglądu opcji strategicznych, w tym świadczyć usługi doradztwa finansowego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem rozważanej obecnie transakcji dotyczącej pozyskania nowego wiodącego akcjonariusza, który będzie wspierał dalszy rozwój Spółki" - podano w komunikacie

Na obecnym etapie zarząd spółki będzie rozważał rożne opcje strategiczne, w tym potencjalnie pozyskanie partnera strategicznego lub finansowego.