Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

LPP podwyższa wynagrodzenia i zapowiada zwiększenie zatrudnienia

Udostępnij

Decyzją zarządu LPP, od stycznia 2022 roku wszystkie osoby zatrudnione w Centrali spółki otrzymają 10 proc. podwyżkę wynagrodzenia. Polski producent odzieży zapowiada także nową politykę wynagrodzeń dla sieci sprzedaży oraz wypłatę półrocznych premii jeszcze przed końcem tego roku. Kierownictwo firmy podjęło też decyzję, że osoby, które odczują negatywne skutki zapowiadanych z początkiem roku zmian podatkowych, mogą liczyć na rekompensatę. Obecna sytuacja finansowa spółki to zdaniem jej zarządu efekt wspólnego wysiłku wszystkich zespołów, a decyzja o masowych podwyżkach to wyraz uznania za pracę i wkład każdego pracownika w utrzymanie stabilnej sytuacji firmy.

Notowane w pierwszych kwartałach bieżącego roku wyniki finansowe oraz rosnący potencjał modelu sprzedaży wielokanałowej to dla zarządu LPP sygnał, że sytuacja firmy po blisko dwóch latach od ogłoszenia pandemii stabilizuje się. Klienci stopniowo powracają do zakupów w sklepach tradycyjnych, dokonują przemyślanych zakupów, a kolekcje wszystkich marek wpisały się w ich obecne oczekiwania. Z drugiej strony polski producent odzieży notuje niezmiennie od wielu miesięcy wzrosty w kanale e-commerce oraz umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych. Jak podkreśla zarząd LPP, tym co miało największy wpływ na obecną, dobrą sytuację firmy to elastyczność w działaniu, ale przede wszystkim determinacja i zaangażowanie wszystkich pracowników.

- Podejmując decyzję o masowych podwyżkach, jako zarząd polskiej firmy rodzinnej chcieliśmy przede wszystkim docenić to, z jaką determinacją i zaangażowaniem każdy z pracowników naszej centrali i sieci sprzedaży wspólnie z nami podejmował wyzwania, które postawiła przed nami pandemia. Mamy świadomość, że to dzięki ludziom pracującym i tworzącym z nami LPP dziś możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i podejmować kolejne decyzje dotyczące naszego rozwoju. Doceniając to, że byli oni z nami w trudnych dla firmy momentach, dziś – jako firma odpowiedzialna za swoich pracowników, to my chcemy dać im poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego co dzieje się poza naszą organizacją – mówi Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Podwyżki w wysokości 10 proc. wynagrodzenia obejmą wszystkich pracowników centrali LPP, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Zarząd gdańskiej spółki zdecydował również o przyznaniu jeszcze w tym roku pełnej, półrocznej premii bazowej, bez względu na wypracowane wyniki, jak również o wprowadzeniu zmian w wynagrodzeniach brutto dla wszystkich osób, które od stycznia 2022 roku stracą na nowych zmianach podatkowych. W spółce trwają również prace nad nową polityką wynagrodzeń w sieci sprzedaży. Zmiany obejmujące między innymi podwyżki stawek i nowy system premiowy będą obowiązywać już od pierwszego kwartału przyszłego roku.

- Jako odpowiedzialny pracodawca nie możemy stać w miejscu, zapominając o tym, że świat wokół nas się zmienia. Wyszliśmy z kryzysu wywołanego pandemią silniej niż kiedykolwiek. Mamy jednak świadomość, że bez zaufanych pracowników, gotowych podejmować z nami kolejne wyzwania, nie będziemy w stanie się rozwijać. A plany w LPP na najbliższy rok mamy ambitne. Dalszy rozwój logistyki i wzmacnianie potencjału sieci sprzedaży wymagać będzie dobrych pracowników. Mam nadzieję, że warunki, jakie im dziś proponujemy będą zachętą do dalszej kreatywnej pracy i budowania z nami silnego LPP – dodaje Marek Piechocki.

Grupa LPP zatrudnia obecnie 27 tys. pracowników, w tym blisko 3 tys. w Centrali firmy. Biorąc pod uwagę plany dotyczące rozwoju i wzmocnienie sprzedaży wielokanałowej na tych rynkach, na których dostępna jest oferta marek LPP, w przyszłym roku planowane jest zwiększenie zatrudnienia w Centrali firmy nawet o 750 osób, szczególnie w takich obszarach jak logistyka czy w zespołach odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań IT.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+