Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Shoper dołączy dziś do indeksu sWIG80

Udostępnij

SHO (SHOPER), właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), zostanie włączony dziś po zakończeniu sesji giełdowej do indeksu sWIG80. Włączenie akcji spółki Shoper do indeksu sWIG80 jest elementem kwartalnej rewizji portfela.  

Kwartalny ranking indeksów został sporządzony po sesji 19 listopada 2021 r. Jego konstrukcja bierze pod uwagę procentowy udział obrotu akcjami spółki w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu za ostatnie 12 miesięcy oraz procentowy udział wartości akcji w wolnym obrocie spółki i w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu. Shoper w obecnym rankingu znalazł się również na liście rezerwowej portfela indeksu mWIG40.

- Dołączenie naszej spółki do indeksu sWIG80 w tak krótkim czasie od debiutu na GPW jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Debiut giełdowy wzmocnił nasz wizerunek i rozpoznawalność marki Shoper, a także umożliwił nam jeszcze większą transparentność wobec inwestorów i akcjonariuszy, którzy zdecydowali się partycypować w naszych sukcesach. Pomimo 16-letniej historii spółki, dalej jesteśmy na etapie dynamicznego wzrostu biznesu i widzimy na rodzimym rynku jeszcze duży potencjał dla firm z branży ecommerce. Ciągły rozwój oferty usług skierowanych do MŚP, czyli najszybciej rosnącego segmentu na polskim rynku handlu elektronicznego, pozwala nam osiągać rekordowe wyniki finansowe. Ponadto posiadamy ambitne plany dotyczące przyszłości, które konsekwentnie realizujemy. Naszym celem jest wspieranie biznesu sklepów prowadzących sprzedaż online z wykorzystaniem naszej platformy, ponieważ wszyscy partycypujemy w ich sukcesie. Jesteśmy i zamierzamy dalej być platformą pierwszego wyboru dla każdego przedsiębiorcy myślącego o sprzedaży w kanale online – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

W skład indeksu sWIG80 wchodzi 80 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie znalazły się w indeksach WIG20 i mWIG40. Dołączenie do głównych indeksów jakimi są w Polsce WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 skutkuje często wzrostem zainteresowania inwestorów spółką, co może wpływać na średni dzienny wolumen i wysokość obrotów.

Shoper zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 Lipca br. Wartość całej oferty wyniosła ok. 363 mln zł i obejmowała ok. 27,1 proc. akcji spółki. Cena maksymalna w ofercie wyniosła 47,00 zł. Kurs akcji na zamknięciu pierwszej sesji notowań wyniósł 52,50 zł, co oznacza wzrost o 12%. Aktualna cena akcji Shoper wynosi 70,30 zł, a kurs spółki znajduje się o 34% wyżej względem ceny zamknięcia z pierwszej sesji notowań oraz o 50% wyżej względem maksymalnej ceny w ofercie.

W ostatnim raporcie kwartalnym Shoper przedstawił rekordowe wyniki finansowe. Po trzech kwartałach 2021 roku przychody wyniosły 53,4 mln zł i były wyższe o 14% niż w całym 2020 roku, rekordowym dla branży e-commerce. Po trzech kwartałach w ujęciu rok do roku przychody spółki wzrosły o 65%. EBITDA skorygowana za okres trzech kwartałów wyniosła 22,7 mln zł i była wyższa o 38% r/r. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper zwiększyła się z 2,8 mld zł do 4,2 mld zł, osiągając dynamikę wzrostu na poziomie 50%. GMV za 12 ostatnich miesięcy zakończonych we wrześniu bieżącego roku wyniosło 5,4 mld zł, notując wzrost aż o 56% r/r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+