Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Synektik za rok obrotowy 2020/21 oraz list do inwestorów

Udostępnij

Przychody SNT (SYNEKTIK) w roku obrotowym 2020/2021 wyniosły 128,6 mln zł wobec 125,4 mln zł odnotowanych w poprzednim roku. Wynik na działalności operacyjnej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spadł nieznacznie do 11,2 mln zł z 12,0 mln zł w porównywalnym okresie. Podobnie jak zysk netto, który w zakończonym roku obrotowym wyniósł 8,4 mln zł mln zł w porównaniu do 8,8 mln zł osiągniętych w  2019/2020.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Sygnity do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu przekazuję na Państwa ręce raport Grupy Kapitałowej Synektik SA, prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Grupy i Spółki w roku finansowym zakończonym 30 września 2021 r.

Miniony rok był dla wszystkich z nas okresem wyjątkowym, stojącym pod znakiem niespotykanych wcześniej wyzwań. Globalna pandemia, wyznaczająca nowe reguły dla życia społecznego i biznesowego, związane z nią problemy z międzynarodowymi łańcuchami dostaw, nabierająca tempa inflacja czy zmiany na rynku pracy to tylko najważniejsze z przemian w otoczeniu, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w tym okresie. Sprawnie nawigując po wzburzonym biznesowym akwenie zakończyliśmy 2020 rok finansowy z satysfakcjonującymi, w wielu obszarach rekordowymi wynikami operacyjnymi i finansowymi.

W minionym roku obrotowym Grupa Synektik zwiększyła przychody do 128,6 mln PLN, a powtarzalny wynik EBITDA Grupy, po 6% wzroście rdr., sięgnął rekordowych 23,0 mln PLN. Dzięki równie pracowitemu co udanemu końcowi 2020 roku finansowego segment dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług zakończył rok ze wzrostem sprzedaży i powtarzalnej EBITDA, do odpowiednio 100,9 mln PLN oraz 18,6 mln PLN. Segment radiofarmaceutyków wypracował w 2020 r. fin. 27,7 mln PLN przychodów oraz 7,6 mln PLN powtarzalnej EBITDA. Warto podkreślić, że sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych osiągnęła rekordowy poziom 13,1 mln PLN.

Rok finansowy 2020 był ostatnim rokiem realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej na lata 2017-2021, gdzie wzmacnialiśmy fundamenty naszej działalności oraz budowaliśmy bazę dla wzrostów biznesu w kolejnych okresach. Poprzez sukcesywne umacnianie pozycji rynkowej w obszarach naszej działalności, przemyślaną dywersyfikację i rozbudowę oferty sprzedażowej, wprowadzanie do niej kolejnych innowacyjnych produktów czy poszerzanie rynków zbytu z roku na rok zwiększamy potencjał biznesowy Grupy. Rośniemy dzięki postępom w dziesiątkach obszarów działalności i często niezauważalnym przez otoczenie sukcesom, konsekwentnie realizując założenia biznesowe.

W segmencie sprzętu medycznego i rozwiązań IT w minionych kilkunastu miesiącach kontynuowaliśmy, z satysfakcjonującym efektem, ekspansję w segmencie produktów do terapii medycznych, nie rezygnując z pozyskiwania i realizacji zyskownych projektów diagnostycznych. W minionym roku sprzedaż produktów do terapii odpowiadała za ok. 60 proc. przychodów segmentu, z czego rosnącą część stanowiły przychody ze sprzedaży zużywalnego asortymentu. Istotny wpływ na rosnące przychody i zyski segmentu miał rozwój rynku robotyki chirurgicznej w Polsce. Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych w 2020 r. fin., w Polsce wykonano o 75% więcej zabiegów w asyście systemów da Vinci niż rok wcześniej, a liczba systemów użytkowanych przez polskie placówki, publiczne oraz prywatne, wzrosła do 15 robotów. Jesteśmy przekonani, że znajdujemy się dziś zaledwie na początkowym etapie rozwoju chirurgii robotycznej w naszym kraju. Rosnąca świadomość bezdyskusyjnych, licznych przewag systemów robotycznych na polach walki z dziesiątkami trapiących nasze społeczeństwo chorób, z nowotworowymi na czele, jest motorem kolejnych inwestycji w tym obszarze. Trwający pilotażowy program finansowania zabiegów chirurgicznych w asyście da Vinci ze środków publicznych istotnie przybliża rynek do wprowadzenia dedykowanej ich refundacji.

Popularyzacja innowacji medycznych legła u podstaw powstania Grupy Synektik i jest na trwałe wpisana w filozofię naszej działalności. Głęboko wierzymy w kluczowe znaczenie innowacji dla podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i dlatego konsekwentnie stosujemy strategię błękitnego oceanu w naszej działalności, poszerzając ofertę o nowatorskie rozwiązania i umiejętnie wprowadzając je do medycznego nurtu. W ostatnich tygodniach zawarliśmy umowę na dostawę pierwszego w Polsce systemu robotycznego APOTECAchemo do automatycznego przygotowywania leków cytostatycznych oraz podpisaliśmy umowę z producentem robotów aptecznych BD Rowa, stając się ich wyłącznym dystrybutorem w sektorze aptek szpitalnych. Otwiera się również przestrzeń do instalacji pierwszego w Polsce innowacyjnego systemu do stereotaktycznej radiochirurgii ZAP-X.

Innowacyjność jest na trwałe wpisana w strategię rozwoju segmentu radiofarmaceutyków Grupy Synektik. Od lat jesteśmy liderem polskiego rynku radiofarmaceutyków, również dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój nowych produktów. W minionym roku finansowym m.in. uzyskaliśmy zgodę na start produkcji w naszym zakładzie nowatorskiego radioznacznika Axumin (opracowanego przez Blue Earth Diagnostics), stosowanego u osób z podejrzeniem wznowy nowotworu prostaty w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego. Jesteśmy blisko wprowadzenia do naszej oferty dwóch kolejnych innowacyjnych radiofarmaceutyków: FLT, o szerokim spektrum stosowania w diagnostyce nowotworów oraz FES, przeznaczonego do diagnostyki nowotworów piersi oraz narządów rodnych. W końcu w październiku br. dostaliśmy zielone światło na start trzeciej fazy badań klinicznych naszego strategicznego produktu - kardioznacznika. Zakładamy, że w perspektywie obecnego roku finansowego rozpoczniemy badania kliniczne kardioznacznika we współpracy z ośrodkami z Europy Zachodniej, jak również co najmniej przybliżymy się do pozyskania strategicznego partnera dla projektu i wspólnego startu badań w Stanach Zjednoczonych. Niezmiennie jesteśmy przekonani o ogromnym potencjale kardioznacznika i wierzymy, że wprowadzając go na rynek doprowadzimy do rewolucji jakościowej w diagnostyce chorób mięśnia sercowego.

Efektywny model biznesowy naszej Grupy sprawia, że możemy równocześnie dynamicznie się rozwijać, inwestować w innowacyjne produkty stwarzające szansę na skokowy wzrost wartości naszej firmy w przyszłości oraz dzielić się wypracowanym zyskiem. W lutym 2021 r. wypłaciliśmy Akcjonariuszom naszej firmy, drugi rok z rzędu, dywidendę w wysokości 0,45 PLN na akcję. Mamy potencjał, by również w obecnym roku obrotowym dostarczyć Akcjonariuszom wymiernych korzyści finansowych z udziału w naszym projekcie.

W 2021 rok finansowy wkroczyliśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej i biznesowej, z atrakcyjnym portfelem zawartych kontraktów i otwartych projektów sprzedażowych oraz z szeregiem obiecujących nowych perspektyw biznesowych. Liczymy, że doświadczenia zebrane w ostatnich dwóch latach pozwolą nam dalej sprawnie omijać pandemiczne rafy, a korzystne zmiany w otoczeniu rynkowym, związane chociażby z planowanym wzrostem nakładów na opiekę zdrowotną w Polsce, dodadzą nam wiatru w żagle i solidnych podstaw do aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik.

Wierzę, że nowy rok w naszym wykonaniu będzie stał pod znakiem dalszego dynamicznego wzrostu wartości firmy, ku Państwa i naszej wspólnej satysfakcji.

Zapraszam Państwa do lektury naszych sprawozdań.

 

Z wyrazami szacunku

 

Cezary Kozanecki

Prezes Zarządu Synektik SA

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+