Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze Asbis zagłosują nad skupem akcji własnych

Udostępnij

Zwołane na 25 stycznia 2022 roku NWZA spółki ASB (ASBIS) przewiduje głosowanei nad uchwałą określającą warunki skupu akcji właśnych. Jej najważniejsze elementy to:

a. Maksymalna kwota pieniężna możliwa do wykorzystania do realizacji Programu: 1.000.000 USD

b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach Programu: 300.000 akcji

c. Ramy czasowe Programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały

d. Akcje nabyte w ramach Programu mogą pozostać w posiadaniu Spółki przez maksimum dwa lata od nabycia

e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 17 zł za akcję

f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach Programu: 30 zł za akcję

g. Sposób nabycia akcji własnych: transakcje zwykłe sesyjne na GPW S.A. w Warszawie

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+