Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Kernel ustalił termin wypłaty dywidendy za 2020/2021

Udostępnij

Walne Zgromadzenie KER (KERNEL) uchwaliło wypłatę dywidendy już 10 grudnia ubiegłego roku, jednak nie ustalono wówczas terminu wypłaty części zysku akcjonariuszom.

Do dywidendy w wysokości 0,44 USD będą uprawnieni posiadających akcje KER (KERNEL) 8 lutego 2022 r. Dywidenda trafi do nich zaś 15 lutego 2022 r.

Będzie to najwyższa dywidenda w giełdowej historii spółki. W przeliczeniu na PLN będzie równa około 1,75 zł na akcję.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+