Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Medicalgorithmics i Medi-Lynx patentują mobilną technologię monitorowania i przesyłania danych EKG

Udostępnij

MDG (MEDICALG) oraz amerykańska spółka zależna MediLynx Cardiac Monitoring, LLC (znana pod nazwą MediLynx Arrythmia Diagnostics) ogłaszają przyznanie amerykańskiego patentu (nr 11,183,305 B2) na technologię nieprzerwanego przesyłania, analizowania i monitorowania pełnego sygnału EKG w sposób zdalny.

– Tradycyjne mobilne urządzenia telemetryczne do zastosowań kardiologicznych (MCT, Continuous Mobile Cardiac Telemetry) przesyłają jedynie ułamek danych EKG podczas procesu monitorowania. Pokonaliśmy to ograniczenie dzięki naszemu - już opatentowanemu - mobilnemu monitorowi czynności serca, który przesyła cały, nieprzerwany sygnał elektrokardiograficzny prosto do lekarza lub centrum monitorowania, dzięki czemu serce pacjenta może być stale monitorowane, a ewentualne nagłe sytuacje natychmiast rozpoznane. Internetowy dostęp do całego zapisu EKG podczas monitorowania ma jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie głębokich sieci neuronowych (deep learning) i algorytmów sztucznej inteligencji mogą być w pełni wykorzystane do przetwarzania każdego uderzenia serca, przesuwając granicę dokładności i przewidywania w ramach zautomatyzowanej analizy EKG. Nasz innowacyjny pomysł jest elementem pozwalającym budować kolejną generację inteligentnych systemów zdalnego monitorowania parametrów, gdzie dokładność interpretacji sygnału EKG i dostęp online mają kluczowe znaczenie. Zastosowania te obejmują monitorowanie pooperacyjne pacjentów po hospitalizacji, diagnostykę przemijających zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków, a także ocenę przed przyjęciem do szpitala pacjentów z ciężkimi i przerywanymi objawami kardiologicznymi – mówi dr Marek Dziubiński, wynalazca technologii, przewodniczący RN Medicalgorithmics S.A.

Firma MediLynx jest dumna z wprowadzenia tej nowej technologii na rynek oraz ze współpracy
z naukowcami i lekarzami w celu zbadania jej pełnego potencjału na rzecz dalszej poprawy opieki nad pacjentem i jakości diagnostyki arytmii
– powiedział Peter Pellerito, Dyrektor Generalny (CEO) MediLynx.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+