Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Prospekt Cavatina Holding dotyczący programu emisji obligacji zatwierdzony przez KNF

Udostępnij

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt CAV (CAVATINA), największego polskiego dewelopera biurowego, umożliwiający emisje obligacji o wartości do 200 mln zł, które będą wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst GPW. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej spółki w poniedziałek 10 stycznia 2022 r.

- Rok 2021 był dla Cavatina Holding S.A. bardzo pracowity. Przeprowadziliśmy ofertę publiczną, zadebiutowaliśmy na GPW, a dzięki dobrej współpracy z bankami mogliśmy pozyskać finansowanie na dalszy rozwój Grupy. Zgodnie z planem przebiega proces realizacji naszego celu strategicznego, czyli osiągnięcia 1 mln mkw. portfela inwestycji w 2025 r. Projekty Cavatina Holding cieszą się zainteresowaniem ze strony najemców i są doceniane za unikalną architekturę oraz dostosowanie do aktualnych wymogów bezpieczeństwa w środowisku pracy. Zgoda KNF na realizację programu emisji obligacji to dla nas kolejne ważne wydarzenie, dzięki czemu będziemy mogli dalej dywersyfikować źródła finansowania - mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Ustanowiony we wrześniu 2021 roku program obligacji pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach zabezpieczonych obligacji o wartości do 200 mln zł. Transakcje będą prowadzone w formie emisji publicznych, a obligacje będą wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst GPW. Za organizację poszczególnych ofert, w tym tworzenie konsorcjów dystrybucyjnych będzie odpowiadał Michael/Ström Dom Maklerski. Podmiot ten jest wiodącym niebankowym domem maklerskim specjalizującym się w pozyskiwaniu finasowania dla firm na drodze emisji obligacji z dorobkiem ponad 200 transakcji o łącznej wartości przekraczającej 3,5 mld zł.

W lipcu 2021 r. Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję publiczną akcji, z której pozyskała 187,5 mln zł brutto i zadebiutowała na rynku głównym GPW w Warszawie. Spółka dotychczas wprowadziła do obrotu na rynku Catalyst obligacje serii E, które są notowane od 8 stycznia 2021 r. oraz obligacje serii E1, które są notowane od 29 czerwca 2021 r. W grudniu 2021 r. Spółka ustanowiła nowy, bezprospektowy  program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł, które będą oferowane wybranym inwestorom kwalifikowanym.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+