PCO (PEPCO), dynamicznie rozwijająca się paneuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, publikuje dzisiaj wybrane wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego zakończony 31 grudnia 2021 r.

Podsumowanie wyników finansowych

Przychody Grupy wzrosły o 12% rok do roku („r./r.”), wsparte najmocniej przez PEPCO, które odnotowało wzrost o 20%. Kluczowe czynniki wzrostu to:

 • Przyspieszenie rozbudowy sieci sklepów na wszystkich rynkach i markach grupy:
  • Największa w historii liczba kwartalnych otwarć sklepów – 161 nowych placówek;
  • PEPCO: 146 nowych sklepów w I kwartale (rok wcześniej: 87), w tym 55 sklepów na strategicznie kluczowych rynkach Europy Zachodniej takich jak Włochy, Austria i Hiszpania, gdzie wyniki handlowe ponownie są lepsze od oczekiwań;
  • Dealz: 15 nowych sklepów w I kwartale (rok wcześniej: 18), program rozbudowy sieci sklepów przyspiesza, zwłaszcza w Polsce.
 • Sprzedaż przy stałym kursie walutowym, w warunkach porównywalnych (LFL) była odporna na sytuację pandemiczną – wzrost w I kwartale wyniósł 0,7%.
  • PEPCO: sprzedaż LFL w I kwartale nie zmieniła się, była dotknięta kontynuacją zaburzeń łańcuchów dostaw oraz ograniczeniami dostępności, a także rozszerzeniem restrykcji antycovidowych, co ograniczyło możliwości dokonywania zakupów przez klientom (patrz poniżej: Otoczenie handlowe i wyniki);
  • Poundland Group: wzrost o 1,5% LFL w I kwartale jest efektem postępu, jaki nastąpił we wszystkich aspektach rozwoju oferty Poundland: poszerzenia oferty produktów ogólnego użytku i oferty ubrań, dalszego wzrostu oferty w zróżnicowanych cenach do poziomu 41,5% sprzedawanych produktów oraz wprowadzenia naszej nowej oferty produktów chłodzonych i mrożonych do kolejnych 52 sklepów.
 • Znacząca realizacja inicjatyw w zakresie redukcji kosztów operacyjnych, które przyczyniają się do obniżenia kosztów i zapewnienia bardziej elastycznej, powiązanej z przychodami, bazy kosztowej.
  • Liczba produktów, których ceny obniżane są na stałe w związku z zakończeniem ich sprzedaży zmniejszyła się w PEPCO o 0,8 punktu procentowego, do najniższego w historii poziomu 0,4% wartości sprzedaży. Jest to pierwszy z efektów wdrożenia nowych, ulepszonych procesów w łańcuchu dostaw, przy którym to wdrożeniu zastosowano nowe udoskonalone narzędzia;
  • Zmniejszenie liczby produktów, których ceny obniżane są na stałe w związku z zakończeniem ich sprzedaży oraz ograniczenie transportu towarów w ramach sieci przyczyniło się również do zmniejszenia całkowitych kosztów pracy na poziomie sklepu, przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu obsługi klienta;
  • Poundland renegocjował umowy najmu 30 sklepów, redukując kosz najmu przeciętnie o 22%.
 • Zadłużenie netto na koniec okresu liczone zgodnie z MSSF 16 wyniosło 1.248 mln EUR (w całym roku obrotowym 2021: 1.174 mln EUR). Pokazuje to efektywność wykorzystania kapitału pracującego i mocny wynik EBITDA gotówkowej. Pozwoliło to na zniwelowanie kosztów związanych ze zwiększonych obciążeń wynikających z najmu, które z kolei wynikają z rozwoju sieci sklepów Grupy w I kwartale, zakończonym z rekordowo dużą liczbą nowych placówek.
  • Zadłużenie netto na koniec okresu z wyłączeniem kosztu najmu w wysokości 115 mln EUR (w całym roku obrotowym 2021: 187 mln EUR) również odzwierciedla wysoką zdolność do generownaia gotówki, przy jednoczesnym kontynuowaniu znacznych inwestycji w strategiczne inicjatywy rozwojowe.

Otoczenie handlowe i wyniki

W wielu regionach, w których jesteśmy obecni w I kwartale wzmożono restrykcje. Choć liczba sklepów, które musiały zostać czasowo zamknięte spadła w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku obrotowego – utraciliśmy około 1% (w roku obrotowym 2021: ok. 9%) tygodni handlu5. Równocześnie jednak znacząco wzrosła liczba sklepów, które zostały dotknięte zakłóceniami związanymi z restrykcjami, co miało znaczący wpływ na ruch w sklepach PEPCO. Mowa tu o limitach liczby klientów przebywających jednocześnie w sklepie, czy też ograniczeń dotyczących możliwości wejścia do sklepów tylko osób zaszczepionych, co dotyczyło 50% tygodni handlu w tym kwartale. W Europie Centralnej w pełni zaszczepione jest średnio 54% populacji,– skutkowało to ubytkiem rzędu 14% tygodni handlu. Pojawiły się też inne restrykcje, o mniejszej wadze, ale również mające wpływ na Grupę, takie jak restrykcje dotyczące sprzedaży konkretnych produktów oraz ograniczone godziny otwarcia sklepów.

Komentując wyniki Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group powiedział:

„W I kwartale osiągaliśmy znaczne postępy w realizacji naszych planów strategicznych, otwierając 161 nowych sklepów, głównie przyspieszając otwarcia w sieci PEPCO w Europie Zachodniej, gdzie uruchomiono 55 placówek. Zmodernizowaliśmy 362 sklepy PEPCO, wprowadzając do nich najnowszy asortyment i zmieniając wystrój, a w kolejnych 52 sklepach Poundland wprowadziliśmy pełną ofertę produktów chłodzonych i mrożonych w ramach kompleksowego programu mającego na celu wzmocnienie oferty Poundland.

Szczególnie cieszy fakt, że pomimo wyzwań związanych z łańcuchem dostaw i wpływem COVID-19 na popyt, które wpłynęły na obroty w szczycie sezonu, siła oferty wszystkich trzech naszych marek zapewniła nam solidne wyniki. Sądzimy, że presja w łańcuchu dostaw, które odbiły się na I kwartale,  ustąpi. Biorąc jedna pod uwagę presję inflacyjną, która nie pozostaje bez wpływu na naszych klientów, jesteśmy zobowiązani by wspierać ich utrzymując większość naszych cen, co jednocześnie wzmacnia naszą przewagę cenową na rynku.

COVID-19 stanowi nadal ryzyko zarówno jeśli chodzi o popyt i podaż produktów. Tym niemniej na tym etapie roku obrotowego, gdy za nami jest już najważniejszy pod względem handlowym kwartał, jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować nasze założenia dotyczące zysku w całym roku.

Z końcem marca ustąpię ze stanowiska będąc pewnym, że mamy jasny plan rozwoju i jesteśmy w stanie realizować nasze długoterminowe aspiracje w zakresie wzrostu zysków, zarówno w tym roku, jak i w przyszłości, dzięki doskonałym zespołom zarządzającym kierowanym przez Trevora i Nicka.”