Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wezwanie na akcje Develii. Wzywający proponują 3,34 zł za akcję

Udostępnij

Forseti IV, Invest Line E oraz BEKaP FIZ ogłosiły wezwanie na 295 388 485 akcji, uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów na WZ DVL (DEVELIA). Cena za akcję spółki została ustalona na 3,34 zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 1 lutego i potrwają do 15 lutego 2022 r. 

"Intencją Wzywających jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku nieruchomości oraz wsparcie realizacji strategii Spółki i jej dalszego rozwoju. Ponadto, Wzywający spodziewają się, że w okresie ich zaangażowania w Spółkę, Spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i podejmie działania w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności poprzez rozpoczęcie realizacji nowych projektów mających na celu zwiększenie wartości Spółki" - czytamy w treści wezwania

Zaznaczono także, że wzywający będą dążyć do bardziej efektywnego wykorzystania bilansu Spółki. Jeśli będzie to jednak konieczne, rozważą jej wsparcie dodatkowym kapitałem, aby umożliwić utrzymanie optymalnej struktury bilansu.

W dniu ogłoszenia wezwania, wzywający nie posiadają żadnych akcji spółki ani nie kontrolują żadnych głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+