Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

OncoArendi Therapeutics zmieni nazwę na Molecure

Udostępnij

W dniu 13 stycznia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OAT, na którym podjęto uchwały o zmianie nazwy Spółki na Molecure S.A. oraz powołaniu do Rady Nadzorczej dr Nancy Van Osselaer, dr Paula Van der Horst oraz dr Rafała Kamińskiego.

Zmiana nazwy OncoArendi Therapeutics S.A na Molecure S.A. ma na celu podkreślenie technologicznych i misyjnych fundamentów dynamicznie rozwijającej się firmy. Nowa nazwa jest bardziej pojemna i spójna z obecną misją, wizją i strategią Spółki, której model biznesowy polega na poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków – małych cząsteczek celujących w białka i RNA. Nowa nazwa ma także odzwierciedlić zmiany, jakie zaszły w firmie, a także zwiększyć rozpoznawalność Spółki na rynkach międzynarodowych.

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem ma wzmocnić jej kompetencje eksperckie i podkreślić globalny charakter Spółki.

Nowymi członkami Rady Nadzorczej zostali: dr Nancy Van Osselaer, dr Paul Van der Horst oraz dr Rafał Kamiński.

Dr Nancy Van Osselaer jest obecnie członkiem Rady Naukowej OncoArendi. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju leków uzyskane na kierowniczych stanowiskach w globalnych firmach farmaceutycznych: Galapagos NV, Johnson&Johnson oraz UCB Pharma. W wielu projektach miała kluczowy udział w procesie rejestracji i zatwierdzenia leków do obrotu, prowadząc programy rozwojowe w różnych obszarach terapeutycznych i uczestnicząc w komisjach rozwoju leków. Jest farmaceutką z wykształcenia i posiada doktorat z farmakologii uzyskany na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

Dr Paul Van der Horst – od 2021 jest zatrudniony w AgomAb Therapeutics jako Chief Business Officer. Wcześniej pracował w Galapagos NV, gdzie kierował działem rozwoju korporacyjnego, odpowiedzialny za wszystkie większe transakcje, licencjonowanie, M&A oraz inwestycje. Pracował także w butikowym banku inwestycyjnym Kempen & Co w Amsterdamie, zajmując się obrotem europejskimi akcjami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi inwestorom instytucjonalnym w Europie i USA. Ma doktorat z ginekologii onkologicznej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie w Holandii.

Dr Rafał Kamiński – od ponad 15 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (National Institutes of Health) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia). Do stycznia 2022 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Naukowych w OncoArendi.