Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Gi Group Poland: wyjście z giełdy to najlepsza opcja dla naszej Spółki

Udostępnij

Biorąc pod uwagę obecną sytuację GIG (GIGROUP) (dawniej Work Service S.A.), zdaniem Zarządu spółki wycofanie  z giełdy to najlepsze rozwiązanie, które zapewni Gi Group Poland S.A. konieczną elastyczność w prowadzonym przez Zarząd procesie jej uzdrawiania. Ponadto, Zarząd Gi Group Poland przewiduje potrzebę pozyskania dodatkowych środków finansowych, które powinny zostać pozyskane w drodze podwyższenia kapitału, co wzmocni strukturę finansową Spółki.

– Wyjście z giełdy jest najlepszą odpowiedzią na obecne potrzeby zarządzania spółką, czyli zapewnienie jej szybkości i elastyczności w tworzeniu bardziej efektywnej struktury finansowej. Pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu jest złożenie wniosku o wycofanie spółki z giełdy w Londynie, który został wczoraj zatwierdzony przez Zarząd – mówi Marcos Segador, Prezes Zarządu Gi Group Poland S.A.

– W dalszej kolejności –dodaje Paolo Caramello, Wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A. – konieczne jest także pozyskanie przez Gi Group Poland S.A. nowych środków finansowych. Pozwoli to nie tylko na kontynuowanie procesu uzdrawiania finansów spółki, w trakcie którego pozostaje ona uzależniona od działania niektórych polskich instytucji publicznych oraz od swojego większościowego akcjonariusza Gi International, ale także umożliwi jej konkurowanie o nowe kontrakty na polskim rynku pracy.

– W tym też celu Zarząd rozważa obecnie potrzebę dokonania istotnego podwyższenia kapitału spółki, niezależnie od wyniku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na ten piątek – podsumowuje Paolo Caramello.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+