Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Według wstępnych szacunków, skonsolidowana strata netto mBanku za IV kwartał wyniesie ok 1,2 mld zł

Udostępnij

MBK (MBANK) podał koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami we frankach szwajcarskich po IV kwartale 2021 r. Są one konsekwencją spraw w sądach oraz ewentualnego przyszłego programu ugód.

W ostatnim kwartale ub.r. rezerwy na kredyty frankowe w mBanku wyniosły 2 006 mln zł, z czego 1 010 mln zł może być przeznaczone na potencjalne ugody z posiadaczami kredytów we frankach szwajcarskich, jeśli zarząd banku podejmie taką decyzję. Obecnie prowadzony jest pilotaż o ograniczonej skali.

Poziom utworzonych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach będzie sięgać ponad 30 proc. pokrycia tego portfela. Pozwoli to zabezpieczyć sytuację banku w kontekście sporów frankowych.

Według wstępnej oceny spółki, skonsolidowana strata netto w tym okresie wyniesie około 1,2 mld zł. Mimo ujemnego wyniku netto, sytuacja finansowa mBanku jest dobra. Współczynniki kapitałowe i płynnościowe banku są istotnie powyżej wymogów regulacyjnych i spełniają wszystkie wymagania nadzoru bankowego. To gwarantuje bezpieczeństwo klientom oraz powierzonym bankowi depozytom. Poziomy wskaźników kapitałowych pozwolą też bankowi realizować cele operacyjne na 2022 r. oraz strategię przyjętą jesienią ub.r.

Grupa mBanku prowadzi stabilny i zyskowny biznes. Wyniki operacyjne w IV kwartale ub.r. były dobre i nie odbiegały od trendów z poprzednich kwartałów. Dochody podstawowe ponownie wzrosły, potwierdzając trend obserwowany w całym 2021 roku. Wybrane niezaudytowane dane finansowe dla Grupy mBanku za IV kwartał 2021 r. zostaną przekazane w formie raportu bieżącego 8 lutego br.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+